Staking

    Op woensdag 16 mei 2018 organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront van ABVV, ACV en ACLVB een vakbondsactie. Er is een stakingsaanzegging voor die dag en er wordt een grote betoging georganiseerd tegen de pensioenplannen van de regering. Deze actie kan aanleiding zijn tot afwezigheid van een deel van uw werknemers.

    Mogelijks ondervinden u en uw werknemers hiervan hinder. Verderop leest u wat uw rechten en plichten zijn bij vakbondsacties.

    Staking! Wat nu?

    Nog vragen of ondervindt u problemen? Meld het ons!