Welke sociale bijdrage moet u als zelfstandige betalen?

De sociale bijdrage is een percentage van het netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van het bijdragejaar zelf.

Tip

Bereken hier via de tool van Zenito Sociaal Verzekeringsfonds hoeveel sociale bijdragen u moet betalen.

Hoeveel bedraagt het bijdragepercentage?

Het bijdragepercentage bedraagt voor de overgrote meerderheid van de zelfstandigen 21% per jaar, zolang het inkomen lager is dan 57.415,68 EUR. Op de inkomstenschijf van 57.415,68 EUR tot 84.612,53 EUR is een bijdrage van 14,16% verschuldigd. Op het inkomen boven 84.612,53 EUR is geen sociale bijdrage verschuldigd.

Startende zelfstandigen betalen een lagere sociale bijdrage van 20,5% tot het einde van het eerste volledige bijdragejaar. Vanaf een bedrag van 57.415,68 EUR zal opnieuw 14,16% aangerekend worden.

Ook gepensioneerden met een zelfstandige bijverdienste (= toegelaten activiteit) betalen minder sociale bijdragen. Zowel startende als gevestigde gepensioneerde zelfstandigen met een bijverdienste betalen 14,70% bijdragen in plaats 21%. Het percentage van 14,16% blijft behouden vanaf het plafond van 57.415,68 EUR.

Tip

De bijdragen worden per kwartaal berekend. Start je in de loop van een kwartaal, dan ben je de bijdrage voor een volledig kwartaal verschuldigd. In het begin van een kwartaal starten, is dus het voordeligst.

Op welke inkomsten wordt jouw sociale bijdrage berekend?

De berekeningsbasis voor de sociale bijdrage is het netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige. Dit is het netto belastbaar inkomen zoals vermeld op jouw aanslagbiljet in de personenbelasting. Dit betekent dat alleen de belastingadministratie bevoegd is om jouw inkomsten vast te stellen.

Hoe wordt jouw netto belastbaar inkomen berekend?

Bruto inkomsten (inclusief bedrijfswagen en andere voordelen van alle aard)

- min beroepskosten (forfaitair of bewezen)

- min betaalde sociale bijdragen

- min betaalde premies vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

Wanneer je op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin je een stopzettingsmeerwaarde hebt gerealiseerd je zaak stopgezet hebt of een pensioen ontvangt, moet je geen sociale bijdragen betalen op het bedrag van je stopzettingsmeerwaarden.

Bijzonder geval: je bent in de loop van een jaar minder dan 4 kwartalen actief als zelfstandige.

Ben je geen volledig jaar actief, dan wordt je inkomen naar een jaarinkomen omgerekend. Vervolgens ben je voor elk kwartaal waarin je actief was één vierde van de bijdrage verschuldigd. Dit is omdat de bijdragepercentages steeds jaarpercentages zijn, die op een jaarinkomen berekend worden.

Voorbeeld: Je start op 1 april 2017 als zelfstandige in hoofdberoep. Je verdient in 2017 15.000 EUR. Je sociale bijdrage zal berekend worden op een inkomen van: 15.000 EUR / 3 kwartalen van activiteit x 4 kwartalen per jaar = 20.000 EUR. Op dit omgerekende jaarinkomen van 20.000 EUR wordt 20,50% sociale bijdragen berekend. In kwartaal 2, 3 en 4 ben je een vierde van die bijdrage verschuldigd.

Hoe wordt jouw bijdrage dan concreet berekend?

Basisprincipe

De bijdrage wordt berekend op basis van de inkomsten van het jaar zelf. Maar aangezien enkel de belastingadministratie bevoegd is om ze vast te stellen, zal je inkomen pas 2 tot 3 jaar later gekend zijn. Daarom betaal je eerst een voorlopige bijdrage, die achteraf herzien wordt op basis van het werkelijke inkomen.

Voor de betaling van je voorlopige sociale bijdrage kies je als zelfstandige wat het best overeenstemt met je beroepsinkomsten uit het lopende bijdragejaar:

Keuze 1: De wettelijke voorlopige bijdrage

Gevestigde zelfstandigen betalen een wettelijke voorlopige bijdrage, voorgesteld door Zenito, op basis van de inkomsten van drie jaar voordien. Die inkomsten worden daarvoor eerst aan de inflatie aangepast (= geherwaardeerd).

Startende zelfstandigen betalen een forfaitaire voorlopige bijdrage. Een starter beschikt immers niet over een inkomen van drie jaar voordien. Het bedrag van de forfaitaire voorlopige bijdrage verschilt naargelang de bijdragecategorie. Aangezien er een lager bijdragepercentage van toepassing is tijdens het 1ste jaar van activiteit, verschilt het bedrag ook in de tijd.

Keuze 2: De verminderde voorlopige bijdrage

Als zelfstandige kan je ook al eens een minder goed jaar hebben. De nieuwe regeling biedt daar een oplossing voor: minder voorlopige bijdragen betalen. Opgelet deze mogelijkheid houdt wel een risico in op verhogingen.

Tot welk bedrag kan ik verlagen?

De aangerekende verminderde bijdrage is steeds een forfaitaire bijdrage overeenkomstig bepaalde inkomstendrempels. Om een verminderde bijdrage te verkrijgen, moet je aantonen dat je inkomen van het lopende bijdragejaar lager zal zijn dan één van die inkomstendrempels. Je kiest zelf deze drempel.

Afhankelijk van je bijdragecategorie kan je uit verschillende inkomstendrempels kiezen.

Wat gebeurt er bij de herberekening wanneer je een verminderde bijdrage aanvroeg?

Wanneer de belastingadministratie je werkelijke inkomen doorgeeft, worden de voorlopige sociale bijdragen herberekend. Als uiteindelijk blijkt dat je minder verdiende, dan betaalt Zenito jou de te veel betaalde voorlopige bijdragen terug. Blijkt bij de herberekening dat je je te weinig verminderde voorlopige bijdragen betaalde, dan betaal je bovenop het tekort ook nog wettelijke verhogingen.

Keuze 3: Verhoogde voorlopige bijdrage

Geef je een geschat inkomen door, dan berekent Zenito onmiddellijk een verhoogde bijdrage.

Het voordeel is dat je grote herberekeningen achteraf vermijdt. Bovendien is de verhoogde voorlopige bijdrage volledig fiscaal aftrekbaar, net zoals een gewone sociale bijdrage. Als na 2 tot 3 jaar bij de herberekening uiteindelijk blijkt dat je minder verdiende, dan betaalt Zenito jou de te veel betaalde voorlopige bijdragen terug. Betaalde je ondanks de verhoogde voorlopige bijdrage toch nog te weinig, dan moet je het verschil bijpassen.

Als je in 2017 nog meer verdient dan voorzien, kan je op elk moment vrijwillig bijbetalen. Op die manier leg je een spaarpot aan die eerst wordt aangesproken wanneer bij de regularisatie blijkt dat je te weinig voorlopige bijdragen betaalde. Bevat de spaarpot onvoldoende om je verschuldigde bijdragen te betalen, dan pas je het verschil bij. Je betaalt geen verhogingen.

Opgelet!

Je kan in een jaar nooit méér dan de maximumbijdrage per kwartaal betalen.

Tip

Bereken hier via de tool van Zenito Sociaal Verzekeringsfonds hoeveel sociale bijdragen u moet betalen.

 

 

Meer over: Starten, Sociale zekerheid, Verzekeringen, Sociale bijdragen, Wettelijk stelsel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het Unizo Kennisnet:
geef uw zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer Unizo Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor u klaar!