Aantal Limburgse starters blijft stijgen

In de eerste zes maanden van 2018 werden er 3.516 nieuwe eenmanszaken en vennootschappen opgericht in Limburg. Nooit eerder begonnen zoveel Limburgers met een eigen zaak. Ten op zichte van de eerste jaarhelft van 2017, ook al een record, nam het aantal starters in Limburg met bijna 2% toe. Dat blijkt uit een analyse die UNIZO Limburg maakte op basis van gegevens van Graydon nv. En vermits nog niet alle informatie over de starters verwerkt is, verwacht UNIZO dat daar heel wat starters (4% foutenmarge) bij zullen komen.

“Dat het aantal starters in Limburg net zoals de voorbije jaren blijft stijgen, heeft te maken maken met een verbeterd imago van ondernemerschap, de aantrekkende economie en een aantal noodzakelijke ingrepen doorgevoerd aan regeringszijde, zoals het verlagen van de vennootschapsbelasting, de goedkopere eerste aanwervingen en financiële ondersteuningsmaatregelen zoals de tax shelter voor startende ondernemingen”, zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg.

Het aantal starters stijgt in heel Vlaanderen met 7,5%. Ten opzichte van het eerste jaarhelft 2017 is de stijging in de eerste zes maanden van 2018 het grootst in de provincie Oost-Vlaanderen (8,4%). Meer dan de helft van de totale aangroei van bedrijfscreaties in Vlaanderen vindt plaats in Oost-Vlaanderen (487 starters, goed voor een aandeel van 54,1% in de Vlaamse aangroei). West-Vlaanderen volgt als tweede met een groeipercentage van 4,9% en een relatief aandeel van 26,2%. De Limburgse starters staan op een derde plaats (1,9%), gevolgd door Vlaams-Brabant met 1,6 procent. De stijging is het minst groot in Antwerpen: 0,6% groei.