Mens erger je niet

Ondernemers in de politiek? Geen evidentie, zo leert ons de realiteit. Daar waar ondernemers het liefst zo snel mogelijk van A naar B gaan, lopen de wegen in de politiek doorgaans over het halve alfabet om uiteindelijk -zonder dat het zelfs iemands opzet was- bij C,D of F te belanden. Als er al geland wordt. Politiek vraagt geduld… veel geduld.

Laat dat één van de weinige eigenschappen zijn die ondernemers doorgaans niet hebben. De ene dag is het schaken, de anderen is het ‘mens erger je niet’. En waar een ondernemer het in zijn/haar zaak gewoon is dat iedereen naar hem/haar luistert, kan het zijn dat er in de politiek niemand hem/haar hoort. Toch hebben we ondernemers broodnodig in de politiek. Want zij kennen als geen ander de dagelijkse uitdagingen waar ze voor staan. Wat zich kan vertalen in een ondernemersvriendelijker beleid.

Het is dan ook goed nieuws om vast te stellen dat er nu zondag, alleen al in Limburg, achter 937 ‘ondernemende’ politici een bolletje kan gekleurd worden. 937 ondernemers die naast hun ondernemerschap een politiek engagement willen nemen. We willen hun nu al alle succes toewensen. Want ondernemers hebben een aantal kenmerken die van pas kunnen komen in de politiek: hard kunnen werken, oplossingsgericht denken en handelen, overtuigingskracht hebben, resultaatgericht werken, financiën helder hebben. Maar er is ook nog een andere eigenschap die we graag zien: ondernemers besteden geld alsof het om hun eigen centen gaat. Want dat zijn ze gewend in hun eigen onderneming. Dan denk je wel wat harder vooraleer je iets beslist ...

Bart Lodewyckx
Gedelegeerd bestuurder
UNIZO Limburg