UNIZO Limburg wil theoretisch examen droneport in regionale examencentra

-Lange wachttijden veroorzaken tot jaar vertraging voor dronebedrijven-

Ondernemersorganisatie UNIZO Limburg wil dat de theoretische examens voor dronepiloot worden afgenomen in de regionale examencentra voor het autorijbewijs. Op die manier kunnen dronebedrijven sneller starten, stelt UNIZO Limburg in de marge van de eerste steenlegging van DronePort.

Om met drones te kunnen vliegen moet de piloot onder andere een theoretisch examen afleggen. Het jongste examen werd op 29 november bij DGLV (Het Directoraat-generaal Luchtvaart) in Brussel georganiseerd. “De organisatie van deze examens gebeurt door DGLV naar best vermogen, maar veroorzaakt aanzienlijke vertragingen bij (kandidaat)-ondernemers die een eigen dronebedrijf willen starten. Na hun opleiding staan ze klaar om te beginnen maar moeten ze maanden wachten om een theoretisch examen te kunnen afleggen. Indien ze niet geslaagd zijn, komen er nog enkele maanden wachttijd bij vooraleer ze kunnen herkansen”, aldus Lodewyckx.

Dynamische ondernemers hebben nood aan dynamische regelgeving
Deze gang van zaken staat in schril contrast met de dronesector als moderne en technologische sector, die als voorbeeld geldt van nieuwe bedrijfssectoren in volle ontwikkeling waar alles veel sneller verloopt en veel dynamischer is dan in de traditionele sectoren. “Precies deze jonge en dynamische ondernemers confronteren met een maandenlange wachttijd vooraleer ze kunnen beginnen, is niet meer van deze tijd. We hebben al lang moeten wachten op een wetgeving die het vliegen met drones mogelijk maakt. Nieuwe wachttijden om na een opleiding een examen te kunnen afleggen moeten we dan ook absoluut ongedaan maken.

Minister is bewust van problematiek
Positief alvast is dat het kabinet van de minister van mobiliteit Bellot zich bewust is van deze problematiek en deze vaststellingen meeneemt in de evaluatie van het huidig KB. We geven dan ook graag de suggestie mee om de theoretische examens voor dronepiloot voortaan te organiseren in de regionale examencentra waar mensen vandaag al terecht kunnen om hun theoretisch examen voor hun autorijbewijs af te leggen.

Er zijn 16 regionale examencentra in Vlaanderen waar men dagelijks, doorlopend en zonder afspraak, terecht kan om het theoretisch examen af te leggen. Onmiddellijk na een opleiding kan de kandidaat-ondernemer zijn examen afleggen en bij manier van spreken de volgende dag herkansen indien hij niet geslaagd zou zijn. Met deze gang van zaken is het slagen in het examen geen extra drempel meer om snel een dronebedrijf te kunnen starten en onmiddellijk in te spelen op opportuniteiten die zich in de markt aanbieden.

Rol voor DronePort
De nieuwe incubator DronePort in Sint Truiden kan uiteraard ook een rol spelen en zou mede als examencentrum voor dronepiloten kunnen ingericht worden. “Ik zal vanuit mijn rol als federaal volksvertegenwoordiger alvast bij minister Bellot aandringen om de examenprocedures te versnellen en te vereenvoudigen en de suggestie doen om de regionale examencentra uit te rusten om dit theoretisch examen dronepiloot erbij te nemen”, aldus burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren.