“Wij gaan ervoor in 2018. Op een gelijk speelveld”

“2018. We leven in een snel veranderende wereld. De economie, de samenleving, de digitalisering … alles is complexer. Hebben we er angst voor? Helemaal niet. De Limburgse ondernemers hebben veel goesting om van 2018 een topjaar te maken. Uitdagingen gaan we aan met een open geest en opgestroopte mouwen. En dat doen we het liefst op een eerlijke manier. Op een gelijk speelveld voor álle ondernemers, zodat ondernemen plezant blijft. We willen eenvoudige en vooral transparante regels op fiscaal en sociaal vlak. Zodat multinationals, nieuwe deeleconomieën, online spelers en ondernemers uit (vooral) Oost-Europa op hetzelfde veld met dezelfde regels spelen als gevestigde ondernemers.

Uit een recente bevraging blijkt dat oneerlijke concurrentie  een van de topprioriteiten is om aan te pakken volgens onze ondernemers. 62% van de ondernemers zegt te maken te krijgen met oneerlijke concurrentie.”, zeggen Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg, en Geert Lambrechts, voorzitter van UNIZO Limburg. 

Deze boodschap wil UNIZO Limburg kracht bij zetten met een communicatiecampagne. “We hebben 11 Limburgse ondernemers, uit verschillende sectoren, samengebracht voor een ploegfoto. Een team met ambitieuze ondernemers, gehuld in voetbaltenue, die er in 2018 écht voor willen gaan. De enige voorwaarde die ze vragen om dit waar te maken, is een gelijk speelveld met duidelijke en transparante regels”, zegt Lodewyckx.

De 11 ondernemers die het gelijke speelveld op willen stappen en meegewerkt hebben aan de campagne zijn:  Lieven ’s Heeren (VVS), Jan Vrijs (Skilpod), Kim Vaessen (Climatrix), Ruth Janssen (Small Teaser), Wouter Uten (Ugentec), Mieke Neven (Burocad), Steven Lehaen (Vaneylen Zeefdruk en Werkkledij), Ann Draye (Draye Advocaten), Youssef Joumani (Joumani), An Cox (Jamasaki) en Yoeri Severy (Yappa).

Ondernemen in een veranderende wereld
Technologische evoluties, de opmars van de deel- en circulaire economie, globalisering, e-commerce… Het zijn maar enkele van de evoluties die vandaag bezig zijn. Een disruptieve omgeving en steeds veeleisende en bewustere klanten bieden echter ook opportuniteiten.... En ondernemers gaan deze uitdagingen met een open geest aan.

UNIZO Limburg ziet hierin echter ook een belangrijke taak voor de politiek. Wendbare ondernemers vragen regels en wetten aangepast aan de uitdagingen van de toekomst. De wetgeving moet soms spurten om de nieuwe realiteit bij te benen. Ondernemingen zijn stilaan mee met de digitale revolutie, maar het wetgevend kader hinkt nog vaak achterop.

UNIZO Limburg hekelt de uitzonderingsregels die op maat van nieuwe, grote of buitenlandse spelers ontwikkeld worden. Deze creëren namelijk een deloyaal concurrentieel voordeel ten nadeel van zelfstandigen, KMO’s en reguliere ondernemers die hun “klassieke” sociale bijdragen en belastingen betalen.

Denk bijvoorbeeld maar aan de notionele intrestaftrek die KMO’s gebruiken waarvoor hij echt bedoeld is, namelijk een kost inbrengen wanneer investeringen met eigen geld in plaats van met een lening gefinancierd worden. Omwille van multinationals die hier vooral kapitaal stallen zonder in België te investeren is deze maatregel verwaterd.  
Winsten die in België gemaakt worden moeten ook in België belast worden en niet kunstmatig in België verminderd worden, door bijvoorbeeld door royalties te betalen voor het gebruik van de naam van een keten. Dit veroorzaakt een vertekening van de concurrentieverhoudingen.

Maar we vragen ook een gelijk speelveld wanneer onze KMO’s een wedstrijd buitenshuis spelen, bijvoorbeeld op het terrein van de overheid. Een overheid die erop toeziet dat KMO’s hun belastingen en BTW stipt betalen, zoniet volgen er meteen boetes. Maar uit recent onderzoek van Graydon en UNIZO blijkt dan wel dat diezelfde overheid het niet zo nauw neemt met de tijdige betaling van facturen aan KMO’s die goederen en diensten aan de overheid leveren.

In plaats van uitzonderingsregels uit te werken en achterpoortjes open te laten staan is er nood aan een structureel nieuw economisch beleid en het herdenken van de fiscale en sociale wetgeving voor alle economische spelers. Zodat iedereen op een gelijk speelveld kan aantreden.

UNIZO Limburg pleit voor een gelijk speelveld op 4 verschillende domeinen:

1. Detachering: 
Op vlak van detachering zijn er al enkele stappen vooruit gezet. Gedetacheerde werknemers kennen dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als hun collega’s in het land waar ze tijdelijk zijn tewerkgesteld. Maar we zijn er nog niet. Voorlopig zullen gedetacheerde werknemers en hun werkgevers sociale bijdragen blijven betalen in het uitzendende land. In de Oost-Europese landen liggen de tarieven substantieel lager dan in België, waardoor deze werknemers op de Belgische markt goedkoper blijven dan Belgische werknemers.

2. Deeleconomieën:
Nieuwe (deel)economieën zijn toe te juichen. Vaak zorgen ze ervoor dat traditionele bedrijven wakker geschud worden. Toch vragen we dat er ook voor deze nieuwe vormen van economie minimumvereisten van toepassing zijn. Dit is ook hét moment om van de opportuniteit gebruik te maken om na te kijken of we op bepaalde vlakken niet kunnen spreken van overregulering. Het bepalen van deze minimumvereisten kan mogelijk zorgen voor de afbouw van een aantal regeltjes die er niet toe doen en die echt overdreven zijn. Ook voor andere - reguliere - ondernemers.

3. 6.000 euro onbelast bijklussen:
In de Kamer ligt een wetsontwerp op tafel dat het mogelijk maakt om tot 6.000 euro onbelast bij te verdienen. Zolang het gaat over pure ‘vriendendiensten’ - lees: occasioneel - heeft UNIZO Limburg daar niets op tegen. Maar dit wetsontwerp zet de deur naar oneerlijke concurrentie open.

Een voorbeeld: een loodgieter in loondienst werkt vier vijfde via tijdskrediet en ontvangt hiervoor dan ook een premie van de RVA. Hij beslist om nu op zijn vrije dag bij te klussen en zo zijn eigen baas te beconcurreren (en bij te verdienen!).

UNIZO Limburg dringt aan op een bijsturing van het wetsontwerp om oneerlijke concurrentie te vermijden. Daarom stellen we een aantal amendementen voor. Zoals:
    De beroepsactiviteiten die in aanmerking komen voor onbelast bijverdienen moeten verschillen van de activiteiten die je doet in hoofdberoep (cfr. de bijklussende loodgieter).
    Onbelast bijverdienen mag je niet cumuleren met een RVA-uitkering voor thematisch verlof, tijdskrediet, loopbaanonderbreking of landingsbaan. Anders passeer je 2x langs de kassa. Thematische verloven e.a. zijn met een reden toegekend (bv. opvang van de eigen kinderen), niet om bij te verdienen.  

4. Fiscaliteit van multinationals:
UNIZO vraagt meer eenvoudige procedures en regels voor alle ondernemingen om een fiscale optimalisatie toe te passen, maar vooral minder ondoorzichtige structuren en buitenlandse constructies die als gevolg van de complexe regels ontwikkeld worden.  Het principe “pay the taxes where you add the value” dient centraal te staan.

Op dit vlak juichen we de stappen toe die Europees Commissaris Margrethe Vestager de afgelopen weken en maanden nam. Het is bovendien vooral op Europees vlak dat dit soort dingen aangepakt moeten worden. Nochtans kunnen we spreken van een zogenaamde Europese paradox: weinigen liggen wakker van wat er in Europa beslist wordt, maar de grootste uitdagingen van ondernemers kunnen wel op Europees niveau aangepakt worden.

Conclusie
“UNIZO vraagt niet om meer of strengere regels en meer administratie om nieuwe spelers aan banden te leggen, maar eenvoudige, transparante en vooral gelijke regels voor alle economische spelers, nieuw en gevestigd.”

Thema: Actueel