Aanvraag toegang persoonsgegevens bij ZENITO

De ZENITO databank bevat persoonsgegevens van onze leden, die vallen onder de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Deze gegevens mogen zonder toestemming van betrokkene niet aan derden meegedeeld worden.

Via dit mandaat kan u deze toestemming verlenen, bijvoorbeeld aan uw boekhouder of accountant.

Meer over: GDPR