Sociale verzekering bij faillissement

Aanvraagformulier sociale verzekering in geval van faillissement of gedwongen stopzetting.
Indien u bij Zenito aangesloten bent als zelfstandige en u meent in aanmerking te komen voor de sociale verzekering in geval van faillissement of gedwongen stopzetting dan kan u dit aanvraagformulier gebruiken.

Meer over: Faillissement, Verzekering