Dat contract is maar deels uitgevoerd. Mag ik dan ook gedeeltelijk betalen?

Je hebt een contract met een dienstenleverancier. Die heeft een aantal van de in het contract opgenomen verplichtingen niet of slecht uitgevoerd. Kan je enkel betalen voor de onderdelen die wel goed zijn uitgevoerd? 

Wanneer jouw dienstenleverancier zijn contractuele verplich­tingen maar deels uitvoert, kan je je eventueel beroepen op het opschortingsrecht. Dat recht geeft je de mogelijkheid om de betaling in te houden zolang de dienst niet werd uitgevoerd. Zo dwing je de andere partij om zijn verplichtingen na te komen.

Dat kan natuurlijk niet zomaar. Om te beginnen kan je dat opschortingsrecht alleen inroepen wanneer er over de niet nagekomen verplichting geen betwisting bestaat. Jij moet daar als opschortende partij het bewijs van leveren. Het moet ook écht de schuld zijn van jouw leverancier. Deel je zelf in die schuld, of is er overmacht in het spel, dan kan je de opschorting niet inroepen. De opschorting moet ook in verhouding staan met de niet uitgevoerde verplichtingen. Zo gaat het niet op om de volledige betaling op te schorten als bepaalde diensten wél correct werden uitgevoerd.

Voor je de opschorting inroept, moet je jouw leverancier formeel in gebreke stellen, zodat hij nog de kans krijgt om zijn fout recht te zetten. Je stuurt die ingebrekestelling best per aangetekende brief, zodat je ze later ook kan bewijzen.

We raden aan om een advocaat te raadplegen voor je hiervan gebruik maakt. Als UNIZO-lid kan je daarvoor terecht op www.unizo.be/advocaat waar je via een webformulier een advocaat kan zoeken en contacteren uit jouw regio. Het eerste uur advies krijgt je dan gratis (betalend vanaf het 2de uur). www.unizo.be/advocaat

Kortom

• Wanneer jouw dienstenleverancier zijn contractuele verplichtingen maar deels uitvoert, moet je hem ook maar deels betalen.

• Voor je de overeenkomst/betaling opschort, moet je jouw leverancier in gebreke stellen.