UNIZO Freelancers Focus-rapport: Freelancers stijgen in aantal en boeren goed

Amper 2 % zou liever werknemer zijn, 63 % wil nadukkelijk freelancer blijven en 19 % hoopt zelfs personeel te kunnen aanwerven.

Het gaat goed met de freelancers in Vlaanderen. Hun aantal ging er het afgelopen jaar andermaal op vooruit, met 9 %. En ze blijken ook behoorlijk te boeren. 56 % verdient heel goed tot behoorlijk zijn boterham. Veruit de meeste freelancers klinken overigens tevreden over de keuze die ze maakten. Slechts 2 % zou liever in een werknemersstatuut werken, terwijl 63 % nadrukkelijk actief wil blijven als freelancer en 19 % zelfs hoopt binnen afzienbare tijd personeel in dienst te nemen. Dit, en veel meer, blijkt uit het jaarlijkse Freelancer Focus-rapport van UNIZO en Graydon.

Meteen wordt hiermee het cliché ontkracht van de ploeterende freelancer, die tegen wil in het statuut belandde en elke maand moet vechten om te overleven. Al loopt het freelancersleven uiteraard niet altijd over rozen. Zo maakt menig freelancer zich wel eens zorgen over voldoende opdrachten voor de toekomst (46 %), vloekt hij op tijd en stond over te hoge lasten (38 %) en droomt hij wel eens van een beter sociaal statuut (38 %). Nog opvallend: dik 35 % van alle freelancers is tussen 45 en 54 jaar oud. Bijna een kwart (23 %) is zelfs ouder dan 55. Slechts 14 % bevindt zich in de leeftijdscategorie tussen 25 en 34 jaar, terwijl minder dan 1 % jonger is dan 25. Het 'jeugdige' imago dat vaak rond freelancen hangt, klopt dus niet.

87 % wil beter sociaal statuut
Voor de eerste keer dit jaar peilde UNIZO expliciet naar de mening van de freelancers over hun sociaal statuut. Daaruit blijkt dat 87 % procent als zelfstandige een betere sociale bescherming wil, met in de allereerste plaats een hoger minimumpensioen (71 %), naast onder meer een hogere uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Verzuchtingen die UNIZO zeker meeneemt in haar beleidsaanbevelingen.

Zelfstandigen in hart en nieren
De resultaten van deze Freelancer Focus tonen opnieuw onomstotelijk aan dat freelancers zelfstandigen zijn in hart en nieren. Ondernemers dus, die absoluut niet in een werknemersstatuut willen worden geduwd, zoals bepaalde vakbonden willen doen geloven. UNIZO dringt dan ook aan op een beleid dat deze freelancers ondersteunt en begeleidt als volwaardige zelfstandigen. Ook UNIZO zelf trekt consequent diezelfde kaart bij het ondersteunen en adviseren van deze groep ondernemers. Een soort 'tussenstatuut' voor freelancers is daarbij voor UNIZO niet aan de orde.

Meer bescherming in B2B-relaties
Net als voor alle andere zelfstandigen bepleit UNIZO een beter sociaal statuut voor freelancers, tot een niveau dat gelijkwaardig is met dat van werknemers. En net als voor alle 'kleine zelfstandigen' vraagt UNIZO een betere bescherming van freelancers in B2B-relaties met grote, machtige opdrachtgevers. Dat kan onder meer door bepaalde 'verboden clausules' of 'onrechtmatige bedingen' in te schrijven in het contractenrecht, waardoor freelancers niet kunnen ten onder gaan aan onredelijke contracten die ze onder druk van een grote opdrachtgever zouden ondertekenen. Ook een strengere regelgeving op vlak van betalingstermijnen en het aanscherpen van het betalingsbevel behoren tot de UNIZO-prioriteiten om het leven van freelancers comfortabeler te maken.

Uitgebreide UNIZO-freelancerswerking
Doorheen het jaar en vooral tijdens de momenteel lopende 'Week van de Freelancer', helpt UNIZO freelancers met info en advies, met praktische webinars en netwerkactiviteiten... via haar 'Love To Be Free'-freelancerswerking. Voor het volledige aanbod kijk op www.weekvandefreelancer.be.

Download hier het volledige 'Freelancer Focus 2017'-rapport, met daarin alle cijfers, overzichtelijke grafieken en uitgebreide beleidsaanbevelingen.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be