UNIZO niet akkoord met wetsontwerp dat restschulden gefailleerden 'automatisch' kwijtscheldt: "Fraude mag geen tweede kans krijgen"

UNIZO vindt het geen goed idee om de restschulden van gefailleerde eenmanszaken 'automatisch' kwijt te schelden, zonder onderzoek naar de goede trouw van de betrokken ondernemer. De KMO-organisatie reageert daarmee op het ter tafel liggende wetsontwerp dat de faillissementswetgeving naar Europese richtlijnen aanpast. "Natúúrlijk verdienen gefailleerden een tweede kans. En uiteraard moeten falingen uit de taboesfeer worden gehaald. Bij UNIZO ijveren we daar al geruime tijd hard voor. Ook het wetsontwerp zet grote stappen in die richting", zegt Lieven Cloots van de UNIZO-studiedienst. "Maar gefailleerden automatisch hun restschuld kwijtschelden, zonder op zijn minst te controleren of ze te goeder trouw hebben gehandeld, dat gaat voor ons net iets te ver. Nu al worden de restschulden pas kwijtgescholden als duidelijk is dat het niet gaat om een frauduleus faillissement. Bovendien krijgen de schuldeisers, óók veelal ondernemers, de kans om hun zeg te doen. En dat vinden we prima. Maar het gaat niet op om de rechter te dwingen om frauduleuze ondernemers een tweede kans te geven. Hoe kan je de gefailleerden te goeder trouw zonder controle onderscheiden van hun frauderende lotgenoten?"
 
UNIZO heeft haar bezwaren tegen het huidige wetsontwerp onlangs geuit tijdens een hoorzitting in het parlement, en met resultaat. Er werd een amendement ingediend dat de eindbeslissing over de schuldkwijtschelding opnieuw bij de rechter legt. Het amendement wordt eind deze maand besproken.
 
Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
T 02/212.25.77 - M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be