KMO Contact, voor KMO’s met ambities!

KMO Contact is de KMO werking van UNIZO. Via allerlei activiteiten en informatiesessies biedt KMO Contact u kansen om beter te ondernemen, om collega-ondernemers te leren kennen en contact te hebben met de UNIZO-specialisten over ondernemersproblemen. 

KMO ontmoet KMO!

Ondernemer betekent zonder meer ook investeren in netwerken. KMO Contact helpt u als ondernemer uw netwerk te versterken. Contacten met ondernemers uit de eigen (brede) regio leiden tot zakelijke contacten. Maar ook tot menselijke contacten met collega’s die net als u, kansen zoeken, uitdagingen aangaan, dezelfde zorgen delen en naar haalbare oplossingen zoeken.

Voor en door ondernemers uit de streek.

KMO Contact is er voor ondernemers met minstens tien werknemers, die eigenaar en dagelijks verantwoordelijke zijn van hun onderneming. Uitdagingen waarvoor KMO’s staan kunnen verschillen van streek tot streek. In de verschillende provincies zijn er daarom KMO Contactstuurgroepen. Deze groep van een 12-tal KMO-bedrijfsleiders bepaalt in nauwe samenwerking met de UNIZO KMO adviseur de initiatieven voor KMO’s. Met informatiesessies en netwerkevents spelen ze in op de noden van collega-bedrijfsleiders in hun streek.   

Uw belang, onze uitdaging

Via de KMO Contactstuurgroep en de KMO adviseur kan u als ondernemer wegen op de syndicale agenda van UNIZO en zo op het sociaal overleg en de politieke besluitvorming. Beslist de moeite waard dus om uw stem te laten horen op een van de activiteiten in uw streek. 

KMO Contact