UNIZO Brugge reageert na uithaal Renaat Landuyt in De Zevende Dag

Recht van antwoord

Geachte heer Landuyt

Beste Burgemeester

UNIZO keek zondagmorgen 30/09/2018 met gefronste wenkbrauwen naar het VRT-programma “De Zevende Dag”. In een discussie over mobiliteit en luchtkwaliteit haalde u plots uit naar UNIZO en de Brugse middenstand.  Wij zouden volgens u “geen rekening houden met de gezondheid van onze klanten”.

Iets wat wij, UNIZO Brugge, ten zeerste betreuren gezien we als grootste ondernemersorganisatie in Brugge nooit proactief bij een discussie over mobiliteit en luchtkwaliteit betrokken zijn geweest. Bij de invoering van het nieuwe mobiliteitsplan kregen wij jammer genoeg geen inspraak.

We voelen ons daarom genoodzaakt om u en onze leden correct te informeren over welke mobiliteitsingrepen wij als UNIZO voorstellen in onze recent opgestelde prioriteitennota. Dit zijn de werkpunten die wij noodzakelijk achten in Brugge, mét een gezonde luchtkwaliteit tot gevolg:

 • Tijdens de weekends is er vaak file ter hoogte van de Bloedput en het station omwille van ‘zoekverkeer’ naar vrije parkings en aanschuivend verkeer voor parking ‘t Zand. Met UNIZO pleiten wij voor een slimme parkeerroute met de daarbij horende duidelijke digitale signalisatie (cfr. Smart City).
 • De huidige tonnagebeperking die momenteel in Brugge geldt, fronst meerdere wenkbrauwen. Het heeft als gevolg dat er minder grote vrachtwagens door de stad moeten rijden. Dit wordt echter opgevangen door een stijging in het aantal lichte vrachtwagens in de binnenstad. Hoe minder vrachtwagens, hoe minder luchtvervuiling.
   
 • Groen in de stad: noch in de heraangelegde Noordzandstraat, noch op het nieuwe Zand is er voldoende groen voorzien ondanks de schitterende plannen die ooit werden voorgesteld, met groen en aangename rustpunten . Het Minnewaterpark, Sebrechtspark en het Astridpark zijn verloederde parken.  Maak er de groene longen van de stad van en hervorm pleinen tot aangename rustpunten, mét aanleg van extra groen! Hoe groener het openbare domein, hoe minder luchtvervuiling.
   
 • Het huidige Shop&Go-systeem optimaliseren zonder 10cent te moeten betalen of zonder een schijf te moeten leggen. Hoe meer Shop&Go-gebruikers, hoe meer parkeer-rotatie en minder zoekend verkeer. Hoe minder zoekend verkeer, hoe minder luchtvervuiling.
   
 • De huidige keuze voor dieselbusjes naast de vaste bussen van De Lijn dragen enkel bij aan meer luchtvervuiling. Hoe meer dieselwagens, hoe meer luchtvervuiling.
 • UNIZO is niet tegen verkeersarme centrumsteden, wij zijn vooral voorstanders van waardige, doordachte alternatieven waar een goeie bereikbaarheid voor ALLE weggebruikers centraal staat. Wij zijn voor oplossingen waar rekening gehouden wordt met bestuurders die sowieso de stad in moeten (bestemmingsverkeer): bewoners, leveranciers, werknemers, klanten met moeilijk te vervoeren boodschappen, garagehouders,… Hoe minder zoekend verkeer, hoe minder luchtvervuiling.
 • UNIZO pleit voor het beter afstemmen van het aantal brugbewegingen tijdens de spitsuren en vraagt een uitbreiding van de huidige spertijden.
  Hoe minder files, hoe minder luchtvervuiling.
 • Quick wins: niemand staat graag met zijn wagen in de file tijdens drukke tijdstippen. Maar een knelpunt snel, eenvoudig en goedkoop verhelpen, daar streeft UNIZO voor. Heel wat fileleed kan bv. verholpen worden door het verlengen van bepaalde voorsorteerstroken (bv. kruispunt Bevrijdingslaan - Buffelbrug), het efficiënter afstellen van bestaande verkeerslichten, installeren van slimme verkeerslichten, enz…
  Hoe minder files, hoe minder luchtvervuiling.

Kortom, UNIZO pleit voor meer coördinatie en inspraak in het mobiliteitsbeleid door de oprichting van een onafhankelijke mobiliteitscommissie. Dergelijk orgaan kan functioneren als klankbord voor het beleid en buigt zich over de grote mobiliteitskwesties. Deze commissie kan samengesteld worden met vertegenwoordigers van scholen, taxibedrijven, de transportsector, drankhandelaars, de fietsersbond, bewoners, politie, onafhankelijke experts én de ondernemers.

Wij zijn ervan overtuigd dat dergelijk overleg leidt tot breed gedragen beleidskeuzes met respect voor ieders belangen.

Laat het dus duidelijk zijn: als UNIZO zijn wij zonder meer bereid om constructief mee te werken aan oplossingen rond mobiliteit en de daaruit volgende “luchtkwaliteit”.

 

Met vriendelijke groeten,

En in naam van het ganse bestuur UNIZO Brugge,

Hendrik Vermeulen - voorzitter UNIZO Brugge; Brecht Clyncke - Regioverantwoordelijke UNIZO West-Vlaanderen en Frederik Serruys - Directeur UNIZO West-Vlaanderen