UNIZO bepleit bijkomende maatregelen tijdens volgende regeerperiode om groei verder te stimuleren

In de eerste drie kwartalen van 2018 werden er 7.517 nieuwe eenmanszaken en vennootschappen opgericht in West-Vlaanderen. Ten opzichte van de eerste negen maanden van 2017 neemt het aantal starters in de provincie toe met 4,8%. Toen werden er 7.171 nieuwe bedrijfscreaties opgetekend. Hiermee volgt West-Vlaanderen de Vlaamse tendens. In alle Vlaamse provincies stijgt het aantal starters. Ten opzichte van de eerste drie kwartelen van 2017 is de stijging in deze periode in 2018 het grootst in de provincie Oost-Vlaanderen (9,5%) en het laagst in Limburg (1,5%). Dat blijkt uit een analyse die UNIZO maakte op basis van gegevens van Graydon nv.

Robert Schaut, directeur a.i. UNIZO West-Vlaanderen:  “Dat het aantal starters in Vlaanderen net zoals in de voorbije jaren opnieuw een aangroei kent, heeft te maken met een verbeterd imago van ondernemerschap, de aantrekkende economie en een aantal noodzakelijke ingrepen doorgevoerd aan regeringszijde, zoals het verlagen van de vennootschapsbelasting, de goedkopere eerste aanwervingen en financiële ondersteuningsmaatregelen zoals de winwinlening en de tax shelter voor startende ondernemingen.”

“Toch kan en moet de overheid nog meer doen om het starten van een zaak verder aan te moedigen en te ondersteunen”, vindt Schaut. “Zo blijven we hameren op de nood aan een verdere verbetering van het sociaal statuut voor zelfstandigen. In UNIZO-onderzoek bij gevestigde zelfstandigen bleek dat die zwakkere sociale bescherming de voornaamste reden waarom ze ooit over hun start hadden getwijfeld.”

Gezien 60 % van de nieuw opgerichte bedrijven een eenmanszaak is, verwijst UNIZO ook naar haar voorstel voor een belastingaftrek van 20 % voor eenmanszaken, zoals vermeld in haar memorandum voor de verkiezingen van 2019. “De lang door UNIZO bevochten verlaging van de KMO-vennootschapsbelasting is een erg belangrijke realisatie. Het komt er nu tijdens de volgende legislatuur op aan om ook iets te doen voor de ondernemers zónder vennootschap”, aldus nog Robert Schaut.

Om de slaagkansen van starters te verhogen, neemt UNIZO verschillende initiatieven. De startersroadshows, de haalbaarheidsstudies, de persoonlijke begeleidingstrajecten en advies vanuit de UNIZO startersservice zijn de bekendste. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de starters de kaap van vijf jaar halen als ze daarenboven een Go4Business-traject volgen. Daarnaast organiseert UNIZO jaarlijks een startersdag waarop starters of mensen die met het idee spelen om een eigen zaak te beginnen online terecht kunnen met al hun vragen.

Per regio kunnen we u één of meerdere interessante starters bezorgen. Stuur een mailtje naar communicatieverantwoordelijke Eva Claeys via eva.claeys@unizowvl.be.

Overzicht cijfers per provincie (bron: Graydon)

Oost-Vlaanderen, Q1-Q2-Q3 2018

9.431

Oost-Vlaanderen, Q1-Q2-Q3 2017

8.613

Verschil (groei%)

+818 (9,5%)

Provinciaal aandeel in aantal starters Q1-Q2-Q3 2018

22,9%

Provinciaal aandeel in groei van het aantal starters Q1-Q2-Q3 2018/2017

38,5%

West-Vlaanderen, Q1-Q2-Q3 2018

7.517

West-Vlaanderen, Q1-Q2-Q3 2017

7.171

Verschil (groei%)

+346 (4,8%)

Provinciaal aandeel in aantal starters Q1-Q2-Q3 2018

18,3%

Provinciaal aandeel in groei van het aantal starters Q1-Q2-Q3 2018/2017

16,3%

Antwerpen, Q1-Q2-Q3 2018

12.163

Antwerpen, Q1-Q2-Q3 2017

11.684

Verschil (groei%)

+479 (4,1%)

Provinciaal aandeel in aantal starters Q1-Q2-Q3 2018

29,6%

Provinciaal aandeel in groei van het aantal starters Q1-Q2-Q3 2018/2017

22,6%

Limburg, Q1-Q2-Q3 2018

5.249

Limburg, Q1-Q2-Q3 2017

5.169

Verschil (groei%)

+80 (1,6%)

Provinciaal aandeel in aantal starters Q1-Q2-Q3 2018

12,8%

Provinciaal aandeel in groei van het aantal starters Q1-Q2-Q3 2018/2017

3,8%

Vlaams-Brabant, Q1-Q2-Q3 2018

6.749

Vlaams-Brabant, Q1-Q2-Q3 2017

6.349

Verschil (groei%)

+400 (6,3%)

Provinciaal aandeel in aantal starters Q1-Q2-Q3 2018

16,4%

Provinciaal aandeel in groei van het aantal starters Q1-Q2-Q3 2018/2017

18,8%

Opmerking: Aangezien nog niet alle administratieve gegevens meegenomen werden, bestaat de kans op een lichte onderschatting van de cijfers.